الإمتحان الوطني الدورة الإستدراكية 2010 مادة علوم الحياة و الأرض


I I 1 IJ J lJ I JI--11 2010 AltJJ quot--lgtJIL-J OJ l quot- lquotquotil r--quot-- quot I l-JJ-SZI jS ------ 01 LWI IIRS321 --JII 01 1 01 j1 II MD plj quot WI L I OlIquot1 I L5-JIJ 115L iJ1 IIJ I ye LiJ JI o- US o4JI JG 4GJ1 i J lAJ1jJJA l o1 w1 w us FJ-rIJua5- JJUa G jp Jp1 LiJI JI ua quotJiquotl J6 J I J JLwJ I Jj I I J6 J o1 wIlj jJ-l - Itl hi 4 illu q W -- BJ AjLCJI IAlL1 j1j tjbJ 9 J ll J lYiS oi WJiII B UIk U yS uSi A JUI Y L LJI tJj lie k Jiijl d1 7 5 I II -liiYLlc8c lljUI eoiJ -u 9 6WI quot I J-quot r- dllj-u KII lt11 tUli2ISb lJ Lt-bBJAquotquot-JI i 1quotquot 1 - -quot - trquot- J lt J s- J-quot L JJ I 0tampJ1 I lt LIAI C02 jyfll quotJ1 J 02 31 to cIS jY Jybi Y BJ A tfilJP1 CquotUl11 I to -3 dJ 1 dJL lc II quotquotlt quot lt quot cL1bi1 4ji Ii --- y lr c- r lr - I S rc-- 01JSji --- umol IL CO2 JSy umol IL - umol IL 400 350 300 250 200 ISO loo 5 urnol IL 400 350 30-0 250 200 ISO 1 100 I 50 U--yl miD I I i J ------ - - o 2 4 6 8 10 12 14 16 A Jr-LJj i 1 ll I
llo 2 J t -jjl lb-J s- -1 JS Jb IUJ rii-iI 2 B J JJquotquot -- --- quotquotquot t 1 quotquotquot quot quotquotquot quot1 1 lhJ lJ quot1 wI L G 1 - l lit rlji L quotquot - v u - quot ------------------------ r r 1 -- quot quot j J- I lIiquot C02 jS II--------------------------6-------1---------------------- i I I l i I I 38 ATP blj quot - J lLU Yquotquot lAl1 wJquotJrd AJLJ lJ 3 ll aL-2 22 R J A LJI 131 I r r AD Pi ATP NADquot NADHH Jl ATP ltI mJI 2 AT P 1 JJ-JI wwwexcelsantecom fj wwwexcelphvsiquecom wwwexcelrnathpluscorn
RS32 3 Iquot tc I AwJ JJlUuJ quot J quotj liJ l 11 quotquot JI 7quot - I illt41AIJ 1 Ii Jz I - I I - -T C-J r-I - y J C 175 HhS J HbA i J-gt --LUl10- lUJ1 u 1 LI jA quot1 F E -Itll I-IhS J HhA c JI J5 d 1 4jj II I ll J I quot-quotI quot- r v Gc Jl i1 M - 1pL I-I fi j oJ k 075 GJ FJ E lgtl1U ly hquotlbci HbS3 HbA J04li j if tiA Lquotquot JjlJ -2 SA LhJ1 i JI1JS J quotIyl jJJ quot- S Ifbt J w Iii L J - -1 r --v 1 r quot J - --- r- ----quot I-r--- 11 - -r- - quot JI II quotquot -quot II -11 4quotquotquot I Itgt vIAJ I uAJ t jJJ ltJI s --- quot IJ Jr quotJ
- 4 S 1 I RS32 -----------or--I-y-I -f---quotI---- ---------------------------n-1o-- --T-I---I----- --- ------------l 80 --- -- SO 70 A 70 - - ------ quot 60 60 -Ai 50 -- MIS 50 40 40 30 -- SilS 30 -- AIS SIIS --- --- 20 10 20 -- ------------ 10 ----- -- 15 o --------------- ---- - GO 5 10 o -----4 -- GO 5 10 0 O5LJ1 LJl j JIbLAj1 Jc lJJ J JiTlCI 5 yJl - Ijjkl-4 I jil 0Jl oQG111r1 hl Jl l-- 5 j 4 uJl u 1-5 u - - 1 i LJ 4i I l -yl -W tL wl quot k J- uJl iYI i I -t -- I - quot oJ -J t J J-GJI JI jill ilLj L-J o quotlj -quotUJ j -lJ quotLL 1 cco Ijwl - q -cJt A IGj quot 101rJI j r -J - J 1 - r- VJ - r- quotLJG LA-i LJLf 11 amp F Jli IIquot Aquot oJ I - - V v A F -1 I s J Ij quot2J i lllli f 1y I i I I 9 w j1 1JI -1 U- 2 quot VJ J - I quot- r u- -ltr 1- ltti wl lA 140 J L3Jj Ib A j 135 I wquot -1 1 i 6- -rgt -- - e1 e j wl- j 1 i J J - Jl il 1 1Jii uJ 4WJ lAll I 1GJI lquotuquot IJ j1 cJl-JI tj t 1Ll -- I J - - -- U Iquotr 1quot1 r--r-- I C 25 jlJIquot -I II - I -fJ -ltAquot wi1 jSj L- Jl J - - quot I j 11 1 ---quot quot cl J JI 0A tJyJl A I eft JlyJl J F ll -j1 JJ -2 0 05 j l -oj JUfil 104 50 ISi wwwexcelsantecom l wwwexcelphvsiquecom wwwexcelmathpluscom
quotquot- r- v r- r I --- L s RS32 i - Ic 5 2J1 J JwJ11 J I -J lt o11fl- JbirJ1 NE quotJj JJ- J j j G quot J iquot 41 quotJ S 2 Lv I quot J r-------- IS I s --otj J -quot u-quot -quotyquot Lc D 1- f -quot I Ii -L4jJL------L-------- Y J-0 f Jflt 1L srI ----------------- ii oJ 1 6 i 11quot-quot I I j I i i 1 u 1-1 - - Jquot r r-- l - - y - J c I sjhll JU J il LhiJ I B -aJ G 1 S Jpll t -I 3 Al z1 -2 j I JpJ I I -quotJ-b quotquotL-1 j 1 JI t I i quotlJW itJ JJI CJ1 - quot yl Au hoin w 0-quot CiJ1 CrJ- quotz-J cquot 1Y quot 1
تحميل

PDF

6362 مشاهدة.

Tarik Hcine

Tarik Hcine

الإمتحان الوطني الدورة الإستدراكية 2010 مادة علوم الحياة و الأرض. شعبة العلوم التجريبة مسلك علوم علوم الحياة و الأرض
أرسلت .كلمات مفتاحية :
الإمتحان الوطني الدورة الإستدراكية 2010 مادة علوم الحياة الأرض
الإمتحان الوطني الدورة الإستدراكية 2010 مادة علوم الحياة الأرض bacdoc bac doc dok document cours bacalaureat bacalauréat baccalauréat bacalauréat bacalaureat baccalauréa baccalaurea maroc باك دوك باكدوك دروس بكالوريا باكلوريا باكالوريا المغرب 2014 2015 2016